Opening schoolplein Het Noorderlicht

Het schoolplein van Het Noorderlicht locatie Rutgers in Katwijk aan Zee is geopend. Na een lang proces van herontwikkeling is de voormalige stenen woestijn omgevormd tot een groene speelplaats voor zowel de schoolkinderen als de lokale gemeenschap. Deze verandering werd feestelijk gevierd in aanwezigheid van de betrokken partijen.

Door Marc Wonnink

In de afgelopen twee jaar heeft de schoolpleincommissie intensief gewerkt aan de herinrichting van het schoolplein. Wat voorheen een plek was die gedomineerd werd door stenen, is nu getransformeerd tot een levendige en groene omgeving waar kinderen naar hartenlust kunnen spelen.

Intensief gewerkt

Deze transformatie was mogelijk dankzij de steun van verschillende partijen, zowel financieel als door middel van tijd en inzet. Vrijdag vond de officiële opening plaats, waarbij Marieke Remmelzwaal, lerares en lid van de schoolpleincommissie, het genoegen had om het plein te openen. Ze werd vergezeld door een leerling uit zowel groep 1 als groep 8. Na het knippen van het lintje mochten ook de ouders het schoolplein op om het feestelijke moment te vieren.

Bron: allsoverkatwijk.nl