Stap voor stap naar één school

Er is in de afgelopen periode heel hard gewerkt om van de oorspronkelijke Rutgersschool en Colignyschool 1 school te maken. En dat zullen we in de komende periode ook blijven doen.
Om het allemaal voor elkaar te krijgen, zijn er af en toe besluiten nodig. Een paar van die besluiten zijn genomen en in de MR besproken. Daar willen we u van op de hoogte brengen.
 

Schooltijden

Op dit moment hanteert Het Noorderlicht nog 2 schooltijden en is het niet hetzelfde voor de beide locaties. Dat is heel onhandig en eigenlijk ook onmogelijk op een school.
Om allerlei redenen was het duidelijk dat de keuze zou moeten zijn, dat het de tijden van één van de locaties moest worden. Daar is overleg over geweest met bijvoorbeeld de leerplichtambtenaar. Het grote verschil zit in de vrijdagmiddagen. Op de ene locatie is de onderbouw dan vrij, op de andere locatie niet.
Het bleek dat de keuze om allemaal ook vrijdagmiddag naar school te gaan, de meest haalbare en uiteindelijk gunstigste variant was.
Eén en ander heeft te maken met het totaal aantal uren dat kinderen aan het eind van de rit naar school moeten zijn geweest volgens de wet leerplicht en ook met de personele bezetting.

Daarom zijn de schooltijden op Het Noorderlicht vanaf 1 augustus 2023:

Ma, di, do en vrij:  8.30 - 14.30 uur 
Wo:                       8.30 - 12.15 uur
 

De verdeling van de groepen

Het was al wel langer duidelijk dat we toe gaan groeien naar een situatie, waarin de groepen van eenzelfde jaar bij elkaar op dezelfde locatie zitten. Dat heeft voor het onderwijs heel veel voordelen. Er kan beter samengewerkt worden en je kunt kinderen meer bieden. Er is een plan gemaakt om toe te groeien naar deze situatie vanaf schooljaar 2026-2027:
Onderbouw (t/m groep 4) is helemaal op locatie Rutgers
Bovenbouw (vanaf groep 5) is helemaal op locatie Coligny
 
De komende jaren voeren we dat stapsgewijs in. 

De route er naar toe

Eerst in dit huidige schooljaar 2022-2023:
 
Locatie Rutgers Locatie Coligny
8
7
6
5
4
3
kleuters

7
6
5
4/6
kleuters
 

2023-2024
Locatie Rutgers Locatie Coligny
8
7
5
4
3a en 3b
kleuters

5/7
6a en 6b
5
kleuters
 

maken we 2 groepen 3 op locatie RS.
Dat zullen 2 groepen van ongeveer 25 kinderen worden. Als we deze verdeling maken, raadplegen we van tevoren de kinderen zelf, de ouders en de leerkrachten over hun idee hierover. We willen natuurlijk graag dat het 2 leuke groepen worden en dat alle kinderen ook vriendjes en vriendinnetjes hebben.
De leerlingen komen uit 3 verschillende groepen. (groep 2 CS, groep 1/2a RS en groep 1/2b RS)
Voortaan zitten de groepen 3 en 4 dus op locatie RS en 6 op locatie CS.
De groepen 6 gaan allebei naar locatie CS. Deze groepen gaan we niet verdelen, maar blijven doorgaan in hun huidige samenstelling.

2024-2025

Locatie Rutgers Locatie Coligny
8
5
4a en 4b
3a en 3b
kleuters
6/8 
7a en 7b
6a
kleuters
 


In dit schooljaar stapt de huidige groep 4 (dus als de kinderen die op dit moment in groep 4 zitten) van de RS over naar locatie CS.

 

2025-2026
Rutgers
2 x 5
2 x 4
3
Kleuters
Coligny
2 x 8
7
6
kleuters

Dit is het laatste schooljaar met kleuters op locatie CS en groep 5 op locatie RS
 
Vanaf 2026-2027
Rutgers
4
3
Kleuters
Coligny
8
7
6
5

En vanaf dit schooljaar is dit de situatie, zoals we hem nog heel lang hopen te houden.
Alles onder voorbehoud, want soms lopen zaken anders dan voorzien en dan zullen we daar natuurlijk wel op in moeten spelen.
 

Download document