Leerlingenzorg

Ieder kind dat onze school binnenstapt is uniek. Dit betekent dat er allemaal verschillende kinderen op onze school zitten, met hun eigen ontwikkeling en mogelijkheden. Wij proberen als team zorg op maat te verlenen, waardoor ze een ononderbroken ontwikkelingsproces kunnen doorlopen.

Voorwaarden hiervoor zijn drie basisbehoeften van kinderen, namelijk:
•          geloven en plezier hebben in eigen kunnen
•          het gevoel hebben dat je zelf iets kunt
•          het gevoel hebben dat anderen je waarderen en met je om willen gaan

Om aan deze behoeften tegemoet te komen zorgen we voor een uitdagende leeromgeving. Deze uitdaging start bij de aanbieding van leerstof. We komen tegemoet aan kinderen die weinig tot geen instructie nodig hebben tot kinderen die extra instructie, extra begeleiding of een eigen leerlijn nodig hebben. Binnen deze manier van werken spelen zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid een grote rol. De meeste kinderen doen het prima op school: ze ontwikkelen zich naar verwachting en leren zonder problemen. Sommigen hebben meer begeleiding nodig, van specifiek lesmateriaal tot een aangepaste leeromgeving.

De zorg aan onze kinderen bieden we op verschillende niveaus:
 
Niveau 1: De dagelijkse zorg binnen de groep 
De leerkracht geeft met behulp van de methode les. Correctie, observatie en toetsresultaten geven de leerkracht informatie. Op grond daarvan stelt de leerkracht eventueel het onderwijs aan de groep (zowel didactisch als pedagogisch) bij.

Niveau 2: Extra zorg in de groep 

Wanneer kinderen een beperkte extra zorgbehoefte blijken te hebben, bijvoorbeeld vanwege lagere prestaties of moeilijker gedrag, richt de leerkracht het onderwijs voor deze leerlingen anders in.

Niveau 3: Speciale zorg in en/of buiten de groep 
Wanneer de zorg in de niveaus 1 en 2 niet voldoende blijkt te zijn komt dat ter sprake in een gesprek met de IB'er. Op grond van dit gesprek kan een handelingsplan worden opgesteld of wordt besloten tot intern onderzoek. De uitvoering van dit handelingsplan kan zowel binnen als buiten de groep gebeuren.

Niveau 4: Bovenschoolse zorg 
Bovenschoolse zorg kan gegeven worden vanuit de Permanente Commissie Leerlingenzorg, de schoolbegeleidingsdienst of het speciaal onderwijs.
 
  
 

Over de Intern begeleiders

De intern begeleidsters van onze school zijn José Noort (onderbouw) en Sandra Versteegh (bovenbouw) zijn verantwoordelijk voor de leerlingenzorg en hebben coördinerende en begeleidende taken. Zij helpen leerkrachten en ouders met hulpvragen over kinderen. Zij voert ook gesprekken met ouders en leerkracht over het kind. Soms is het zo dat de leerkracht een hulpvraag heeft, dan gaat de IB-er dit onderzoeken en kijken wat een passende oplossing is. 

Onze IB-ers helpen de leerkrachten ook met beter klassenmanagement en didactisch en pedagogisch handelen. In dat geval legt de IB’er klassenbezoeken af en voert daar gesprekken over.

2023-2024
De IB-er voor de onderbouw (groep 1 t/m 4) is José Noort.  Mail: jose.noort@prohles.nl.
De IB-er voor de boevenbouw (groep 5 t/m 8) is Sandra Versteegh. Mail: Sandra.versteegh@prohles.nl

Beide IB-ers zijn werkzaam op de beide locaties van het Noorderlicht.