Oriëntatie op jezelf en de wereld

In de morgen ligt de nadruk op de vakken rekenen, taal en spelling volgende het D-EDI-model. 's middags ligt de nadruk in de groepen 3 t/m 8 meer op ontdekkend en onderszoekend leren. In dit leergebied oriënteren de leerlingen zich op zichzelf, op hoe mensen met elkaar omgaan, hoe ze problemen oplossen en hoe ze zin en betekenis geven aan hun bestaan. Zij oriënteren zich op hun natuurlijke omgeving en op de verschijnselen die zich daarin voordoen, maar ook op de wereld: dichtbij, veraf, toen en nu. De “vakken” die hieronder vallen zijn o.a.:
• aardrijkskunde,
• geschiedenis;
• natuur en techniek;
• mens en maatschappij (inclusief sociaal-emotionele ontwikkeling en burgerschap);
• geestelijke stromingen;
• verkeer (met in groep 7 het theoretisch en praktisch verkeersexamen).

Op de beide locaties wordt op dit moment nog gewerkt met twee verschillende methodes. In de komende periode zal er voor één methode gekozen gaan worden. 

Op de locatie Rutgers worden aardrijkskunde, geschiedenis en natuur en techniek in afzonderlijke vakken geven. Hiervoor worden de methodes: Naut, Meander en Brandaan gebruikt. Op de locatie Coligny staan deze vakken niet op zichzelf, maar er worden onderwerpen uit de verschillende vakken aan elkaar en aan actuele gebeurtenissen gekoppeld. Het onderwijs wordt daardoor nog meer samenhangend en betekenisvoller voor de leerlingen. De school werkt daarom met de geïntegreerde methode “Blink”. In de groepen 3 en 4 wordt wekelijks een les aangeboden. In de groepen 5 t/m 8 gebeurt dit  drie maal per week.