Prohles

Onze school valt onder het bevoegd gezag van Stichting Prohles.
Prohles is ontstaan vanuit twee stichtingen; de Stichting Protestants-Christelijk Onderwijs te Katwijk (PCOK) en de Stichting Hervormde Scholen Katwijk (HSK).
Omdat de stichting belang hecht aan de eigenheid van de scholen en de eigen identiteit van die scholen, komt de oorsprong terug in de ondertitel; “Protestants-Christelijk en Hervormd basisonderwijs Katwijk.” De fusie is per 1 januari 2018 afgerond.
Prohles kent een Raad van Beheer als bestuursvorm; deze raad is onderverdeeld in het algemeen toezichthoudend bestuur, 8 leden, en een uitvoerend directeur-bestuurder. Daarmee is ook de formele scheiding aangebracht tussen uitvoering en toezichthouden.
De naam “Prohles” heeft de volgende betekenissen: 
Proles is het latijn voor kind; en daar draait het in onze scholen om.
Prohles (met de “h”) laat zien waar we vandaan komen;
Protestants en Hervormd samen,
en het gaat om les-geven; als duiding van een onderwijsorganisatie.
 
Prohles kent een logo, als beeldmerk, bestaande uit verschillende elementen. De acht bolletjes representeren de acht jaargroepen binnen een basisschool (van klein naar groot, van jong naar oud). Daarnaast, in de vijfhoek, herkennen we een gestileerde praatwolk, waarin we ook de P van Prohles kunnen herkennen. Die praatwolk staat voor kennisoverdracht en communicatie tussen leerlingen en leerkrachten, ouders en school enzovoort.
De kleuren zijn gekozen omdat ze doen denken aan de kleuren die we in de duinen en zee herkennen, als verwijzing naar Katwijk. 
Prohles is het bevoegd gezag van twaalf basisscholen op veertien locaties binnen Katwijk. Daarmee is het de grootste aanbieder van basisonderwijs binnen onze gemeente.
Het bestuurskantoor van Prohles is gevestigd aan het Abeelplein 40.
U kunt de directeur-bestuurder, dhr. R. (Rindert) P.R. Venema, bereiken op het bestuurskantoor via: info@prohles.nl of telefonisch: 071-4082504. Website: www.prohles.nl

Klik hierom naar de website van stichting Prohles te gaan.