Externe hulpverlening

Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)


Ouders, kinderen en jongeren kunnen bij de CJG’s terecht met al hun vragen over opgroeien en opvoeden. Zij denken met u mee en bieden waar nodig ondersteuning. Binnen het CJG werken verschillende professionals , zoals jeugdartsen,  jeugdverpleegkundigen, doktersassistenten en pedagogen, samen. Iedere medewerker heeft zijn eigen specifieke deskundigheid en taken maar ze werken allemaal ter ondersteuning van u en uw kinderen. Alle kinderen krijgen gedurende de schoolperiode een uitnodiging van de jeugdgezondheidszorg voor een onderzoek van 5-6 jarigen (groep 2), 10-11 jarigen (groep 7) en 13-14 jarigen (klas 2 van het voortgezet onderwijs). Tijdens deze contacten wordt de groei bekeken en worden de ogen en oren van uw kind gecheckt. Verder kunnen ouders en kinderen hun vragen stellen aan de jeugdartsen of de jeugdverpleegkundigen. Maar ook buiten deze contactmomenten staan zij voor u klaar en kunt u met uiteenlopende vragen bij een CJG medewerker terecht. Een aantal voorbeelden van vragen waaraan u kunt denken zijn: eetgewoontes of problemen met eten, slapen, zindelijkheid of opvoeding. De betrokken jeugdverpleegkundige voor het Noorderlicht is Renate Mens. U kunt haar bereiken per mail: rmens@ggdhm.nl of mailen naar het team Jeugdgezondheidszorg: JGZKatwijk@ggdhm.nl.


Jeugdhulpverlening

Larissa de Jong is onze jeugdhulpverlener vanuit het Wijkteam van de gemeente Katwijk.

“Mijn kind vindt het moeilijk om voor zichzelf op te komen”
“Mijn kind vindt het moeilijk om te gaan met zijn/haar emoties”
“Mijn kind heeft een emotionele gebeurtenis meegemaakt”
“Mijn kind heeft weinig zelfvertrouwen”
“Mijn kind maakt moeilijk vriendjes”

Als u contact opneemt met de jeugdhulpverlener wordt u eerst uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek. U kijkt dan met elkaar welke zorg het beste past bij uw kind. Ook leerkrachten kunnen het aangeven als zij denken dat uw kind extra ondersteuning nodig heeft op het gebied van sociale of emotionele ontwikkeling. Dit doen zij altijd in overeenstemming met u.

Het Wijkteam biedt allerlei trainingen voor kinderen aan: van leren omgaan met een scheiding tot het werken aan zelfvertrouwen en weerbaarheid. Ook voor vragen over deze trainingen kunt u bij de jeugdhulpverlener terecht.
Heeft u hulp nodig of wilt u meer weten?

Larissa de Jong is iedere week op dinsmorgen op één van de twee locaties aanwezig.  U kunt ook via de telefoon (06-51118730) of via de mail (l.dejong@katwijk.nl) contact met haar opnemen. Haar werkdagen zijn maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag.

Logopedie
De logopedie (spraakles) op school wordt verzorgd door Doreen Verhaar. In de eerste helft van het schooljaar worden alle 5-jarigen na toestemming van de ouders onderzocht op stemgebruik, spraak-, taal- en luisterfunctie. De ouders krijgen bericht wanneer het onderzoek zal plaatsvinden. Na het onderzoek worden de bevindingen schriftelijk doorgegeven. Als blijkt dat een kind voor behandeling in aanmerking komt, wordt bekeken of dit op school kan plaatsvinden of dat een particuliere logopedist moet worden gezocht. Natuurlijk kunnen leerkrachten kinderen aanmelden voor nader onderzoek. De logopediste komt één keer in de twee weken op school. Haar e-mailadres is: d.verhaar@katwijk.nl

Fysiotherapie 
Op woensdagochtend is Saskia van Olphen als fysiotherapeut op school aanwezig. Zij is werkzaam bij het Paramedisch centrum. Saskia is bereikbaar via de praktijk, 071-4074384 of via saskiavanolphen@pmc-groep.nl Wanneer de expertiese van een fysiotherapeut gewenst is, kan op school van deze dienst gebruik gemaakt worden. De behandelovereenkomst is tussen ouders en PMCkatwijk, de school faciliteert de ruimte.

Aanvragen rondleiding of gesprek