Klachten

Wanneer u iets enorm dwars zit wat met de school te maken heeft, of u wilt ergens over klagen dan is het fijn om te weten waar u terecht kan. Wanneer het rechtstreeks met uw kind te maken heeft, dan is de leerkracht de eerst aangewezen persoon. Meestal is het probleem dan opgelost.
Mocht u er niet uitkomen, of het gaat over een breder onderwerp, dan kunt u bij de directie terecht. De deur staat voor u open. In vrijwel alle gevallen is het probleem hierna uit de wereld.


Wanneer er hierna toch iets is waarmee u ‘hogerop’ wilt, dan is kunt u naar ons contactpersonen gaan.

  • Op locatie Rutgers is Cora van Rijn (cora.vanrijn@prohles.nl) contactpersoon;
  • Op de locatie Coligny is dit Marit van der Plas (marit.vanderplas@prohles.nl).

Met hen kunt u contact zoeken. Alles wordt vertrouwelijk behandeld. De contactpersoon verwijst naar de vertrouwenspersonen. Deze vertrouwenspersonen gaan na of door bemiddeling de klacht kan worden opgelost en bezien of de gebeurtenis aanleiding geeft tot het indienen van een klacht. De vertrouwenspersonen mogen geen deel uit maken van de klachtencommissie, maar kunnen de klager verwijzen naar de klachtencommissie.
De vertrouwenspersonen begeleiden de klager desgewenst bij de verdere procedure. De vertrouwenspersonen zijn verplicht tot geheimhouding van alle zaken die zij in deze hoedanigheid vernemen.