Tussenschoolse opvang (TSO)

De middagpauze op is op beide locaties van 12.00 uur tot 13.00 uur. (12.00 - 12.45 / 12.15 -13.00)  Kinderen kunnen dan 45 minuten thuis eten. Verreweg de meeste kinderen blijven op school. De kinderen eten een kwartier met de leerkracht in het lokaal en spelen een half uur onder toezicht van ouders of medewerkers van KOK buiten. 

Op iedere locatie verzorgt Come4sport wekelijks een beweegmoment tijdens de TSO.

Op de locatie Rutgers 

Twee keer per jaar vragen we de ouders om een keuze te maken: mijn kind eet op school, mijn kind komt naar huis. Op school eten kost 35 euro per kind per half.
Aanmelden hoeft niet. U krijgt automatisch een bericht van de school wanneer uw kind op deze locatie naar school gaat. De TSO wordt verzorgd door ouders.

Op de locatie Coligny

Op de Colignyschool wordt de TSO tot de Kerstvakantie nog verzorgd door KOK-kinderopvang. 

De meeste kinderen lunchen op school met de leerkracht en spelen buiten onder toezicht van een medewerker van KOK kinderopvang. De kosten hiervoor bedragen voor her eerste half jaar €47,60 per kind. De kinderen die van de locatie Rutgers komen, worden gecompenseerd. Na de Kerstvakantie loopt het contact met KOK af en zal een rooster met ouders opgezet worden. De kosten zullen dan ook 35 euro worden. 










 

Aanvragen rondleiding of gesprek