Van A tot Z / Schoolgids

Van A tot Z

 

Klik hier voor de schoolgids

 
De schoolgids is bedoeld om u een zo goed mogelijk beeld van de school te geven. Nieuwe ouders kunnen zo beslissen of Het Noorderlicht een geschikte school is voor hun kind(eren) en ouders van we de kinderen al langer op onze school zitten, krijgen op deze manier meer informatie over de school.  Voor heel veel verschillende facetten van het onderwijs op onze school verwijzen wij u dus graag door naar onze schoolgids. Daar vindt u vanaf blz. 19 ondermeer meer informatie over:

 

A

Afmelden bij ziekte
Afspraken
Aansprakelijkheid
AVG

B

Bibliotheek
Binnenkomen in de school

D

Digitaal

E

Echtscheiding
Excursie

F

Feesten
Fietsen
Fysio

G

Gymnastiek
10-minuten gesprekken
Gesprek met de leerkracht(en)                                  

Handvaardigheid
Hoofdluiscontrole
Honden
Huiswerk

I

Inschrijven en uitschrijven

J

Judo

K

Kinderboekenweek
Klassendienst
Kerstviering
Koningsdag

L

Leerlingenraden
Logopedie

M

Mobieltjes
Middagpauze (TSO)     
                              

N

Nieuwsbrief
Naschoolseopvang 

O

Ondersteunende werkzaamheden door ouders
Ouderraad
Ouderbijdrage
Ondersteuningprojecten

P

Parro (ouder communicatie)
Peuterspeelzalen
Paasfeestviering

R

Rapporten

S

Schoolgids
Schoolplein en pauzes
Schoolreisje
Schoolkamp
Slecht weer
Speelgoed
Spreekuren
Sportactiviteiten
Sinterklaas
Straffen, time-out, schorsen en verwijderen

T

Tropenrooster

V

Verjaardagen
Verkeerseducatie
Verkeersveiligheid
Verzekeringen

W

Website

Z

Zending en adoptie 

 

 

 

Aanvragen rondleiding of gesprek