Ziekmelding

Is uw kind ziek?

 
Via de Parro-app stuurt u de leerkracht een bericht met ziekmelding. Ook kunt u uw kind via Parro direct ziek melden.

Ziekenhuisbezoek of naar de tandarts?


Plan deze afspraken zo veel als mogelijk buiten schooltijd. Kan dit niet? Meldt u dan ruim van te voren welke dag en welke tijden uw kind afwezig is. U kunt dit doen door de leerkracht van uw kind een bericht via de Parro-app te sturen. De leerkracht leest uw bericht(en) op de eigen werkdagen tussen 8.00 en 17.00 uur.